برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Aladag massifs

Aladag massifs را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی علی آبادی
رشغ کوه های آلاداق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Aladag massifs مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )