برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1368 100 1

Ala | A Twin Law | Ala | A | Ala | A | Twin Law

معنی Ala | A Twin Law | Ala | A | Ala | A | Twin Law در دیکشنری تخصصی

Ala | A Twin Law | Ala | A | Ala | A | Twin Law
[زمین شناسی] قانون دوقلویی آلا-آ یک قانون دوقلویی در پلاژیوکلاز ها، که در آن محور دوقلویی محور a است و صفحه ترکیبی(001) می باشد. یک دوقلویی Ala-A، معمولاً موازی و پر تعداد می باشد. و معمولاً همراه قانون دوقلویی Manebach دیده می شود. مقایسه شود با: قانون دوقلویی Manebach، قانون دوقلویی Ala-B.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Ala | A Twin Law | Ala | A | Ala | A | Twin Law مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )