برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1686 100 1
شبکه مترجمین ایران

Aka


ورزش : قرمز

بررسی کلمه Aka

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "also known as."
مشابه: alias

واژه Aka در جمله های نمونه

1. The in-game microphone on Kobe Bryant, aka "the Black Mamba, " could make known the snake-like hissing sound he makes as a subtler way to tell his teammates to get him the ball.
[ترجمه ترگمان]میکروفون بازی در کوب بریانت، معروف به \"بلک Mamba\"، می‌توانست صدای هیس هیس مانند مار را به عنوان راهی ظریف برای گفتن به هم‌تیمی‌هایش برای رسیدن به توپ صدا کند
[ترجمه گوگل]میکروفون بازی در کوبه بریانت، به نام «سیاه مامبا»، می تواند صدای زحمتش مانند مار را به عنوان یک روش دقیق تر برای گفتن به هم تیمی هایش به منظور دریافت توپ او، تشخیص دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Of course I know him. He's Henry Ford, AKA, the oil magnate.
[ترجمه ترگمان] البته که میشناسمش \"اون\" هنری فورد \"- ه\" با اسم مستعار، اون مرد نفتی
[ترجمه گوگل]البته من او را می شناسم او هنری فورد، AKA، سرگردان نفت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. To begin the months-long process, doctors removed one of Thornton's canine teeth—aka an eyetooth—along with part of the jaw and cut it all down to a shape small enough to replace the cornea.
[ترجمه ترگمان]برای شروع یک فرآیند چند ماهه، پزشکان یکی از دندان‌های سگ Thornton - معروف به an - را همراه با قسمتی از فک جدا کردند و آن را به شکل کوچکی به اندازه کافی کوچک کردند تا قرنیه را جایگزین کنند
[ترجمه گوگل]برای شروع پروسه طولا ...

معنی Aka در دیکشنری تخصصی

Aka
[کاراته] آکا - قرمز
[کاراته] آکا نو کاچی - اصطلاحی در داوری، قرمز برنده است.

معنی کلمه Aka به انگلیسی

aka
• also uses the name of, also going by the name of

Aka را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Noori
مشهور به، ملقب به
Angel
Also Known As
سمیه شریعتی
نام جایی در آفریقا
میلاد علی پور
مخفف عبارتِ (Also Known As)
همچنین شناخته شده به، که به نامِ... نیز معروف بود
Dark Light
He is Dwayne johnson aka the rock
ملقب به / همچنان شناخته شده به عنوان / معروف به
مهدی قهرمانلو
ملقب به
Also known as

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی aka

کلمه : Aka
املای فارسی : عکا
اشتباه تایپی : شنش
عکس Aka : در گوگل

آیا معنی Aka مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )