برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1435 100 1

Aircraft

/ˈerˌkræft/ /ˈeəkrɑːft/

معنی: هواپیما، طیاره
معانی دیگر: هرگونه وسیله ی ترابری هوایی (مثل بالن و هلیکوپتر)

بررسی کلمه Aircraft

اسم ( noun )
حالات: aircraft
• : تعریف: any man-made vehicle that can fly through the air, such as an airplane, helicopter, glider, or balloon.
مشابه: airplane, plane, ship

- When he was in the air force, he learned to fly various types of aircraft including jets and helicopters.
[ترجمه ترگمان] هنگامی که او در نیروی هوایی بود، آموخت که انواع مختلفی از هواپیماها از جمله جت و هلی‌کوپتر را به پرواز در آورد
[ترجمه گوگل] هنگامی که او در نیروی هوایی بود، او آموخت که انواع هواپیماهای مختلف شامل جت ها و هلیکوپتر ها را پرواز کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Aircraft در جمله های نمونه

1. aircraft parts must be tooled accurately
اجزای هواپیما باید با دقت ساخته شوند.

2. aircraft skimming the roof-tops
هواپیماهایی که نزدیک به بام‌ها پرواز می‌کردند

3. friendly aircraft
هواپیماهای خودی

4. hostile aircraft
هواپیماهای دشمن

5. assault aircraft
هواپیمای هجومی

6. a delta-winged aircraft
هواپیمای دارای بال مثلث شکل

7. landing a big aircraft is not easy
فرود آوردن یک هواپیمای بزرگ کار آسانی نیست.

8. radars homed friendly aircraft to the nearest airports
رادارها هواپیماهای خودی را به نزدیکترین فرودگاه‌ها می‌فرستادند.

9. engineering problems associated with aircraft design
مسایل مهندسی وابسته به طرح هواپیما

10. the design of an aircraft
طراحی (طرح) هواپیما

11. the disposal of enemy aircraft by concentrated fire
نابود سازی هواپیمای دشمن با تیراندازی متمرکز

12. the war boomed the aircraft industry
جنگ موجب رونق صنعت هواپیمایی شد.

13. the wings ...

مترادف Aircraft

هواپیما (اسم)
aircraft , plane , airplane , ship , flying machine , aeroplane
طیاره (اسم)
aircraft , airplane , aeroplane

معنی عبارات مرتبط با Aircraft به فارسی

(نیروی دریایی) ناو هواپیمابر، ناو هواپیمابر
ضدهواپیما
هواپیمای هجومی
(هوابردی که به جای بال پروانه های بزرگ دارد مانند هلی کوپتر) هوابرد بالگرد، هوابرد چرخبال

معنی Aircraft در دیکشنری تخصصی

aircraft
[عمران و معماری] هواپیما
[ریاضیات] مسأله ی تخصیص هواپیما
[عمران و معماری] محوطه فرود هواپیما - محوطه نشست هواپیما - منطقه فرود هواپیما - منطقه نشست هواپیما
[آب و خاک] ایستگاه هواشناسی هوانوردی
[عمران و معماری] محوطه توقف هواپیما - منطقه توقف هواپیما
[برق و الکترونیک] پویش سی [ سیستم حامل برای فرود کنترل شده هواپیماهای نیروی دریایی ] نوعی سیستم فرود ابزاری همه- هوایی برای ماوهای هواپیمابر و در این روش دو فرستنده واقع در روی کشتی باریکه ای به شکل صلیب تولید می کنند که محل تلافی آنها مسیر فرود را مشخص می کند. گیرنده های و ابزارهای موجود در هواپیما نیز موقعیت دقیق هواپیما را نسبت به مسیر فرود به خلبان نشان می دهند.
[عمران و معماری] هواپیمای طرح

معنی کلمه Aircraft به انگلیسی

aircraft
• any vehicle which can be flown through the air (i.e. airplane or helicopter)
• an aircraft is a vehicle which can fly, for example an aeroplane or a helicopter.
aircraft artillery
• mounted guns on aircraft
aircraft carrier
• warship with a large and flat deck for carrying aircraft
• an aircraft carrier is a warship with a long, flat deck where aircraft can take off and land.
aircraft leading
• directing aircraft from the ground
aircraft log book
• book in which information concerning flights is recorded
aircraft mechanic
• person trained to repair aircraft
aircraft recognition
• distinguishing between different types of aircraft
aircraft structure
• body of an aircraft, frame of an aircraft
aircraft survivability equipment
• means of protection of an aircraft (frequency jammers, chaff, heat lights, etc.), ase
aircraft tail
• rear part of an aircraft including the stabilizers and fins
aircraft technician
• one trained in maintenance and repair of aircraft
aircraft tool operating
• use of aircraft tools or machinery
aircraft tool operator
• person who is trained to work with aircraft tools
anti aircraft
• something used against hostile aircraft
• an anti-aircraft weapon or system of defence is intended to destroy enemy aircraft.
bomber aircraft
...

Aircraft را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کامیار
پهباد
Ros
هواپیما
Airplane
ebi
هواگرد
محدثه فرومدی
هوانورد
Mnfy43
هواگرد
Rosita
کارمندان هواپیمایی، کارمندان مربوط به سیستم حمل و نقل هوایی، هوادیما

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی aircraft
کلمه : aircraft
املای فارسی : ایرکرفت
اشتباه تایپی : شهقزقشبف
عکس aircraft : در گوگل

آیا معنی Aircraft مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )