برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

Air current

واژه Air current در جمله های نمونه

1. Migrating birds show extreme sensitivity to air currents.
[ترجمه ترگمان]پرندگان مهاجر حساسیت شدید به جریان‌های هوایی را نشان می‌دهند
[ترجمه گوگل]پرندگان مهاجر حساسیت بسیار بالایی نسبت به جریان هوا دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A large bird was riding the air currents beneath it.
[ترجمه ترگمان]یک پرنده بزرگ جریان هوا را زیر آن می‌راند
[ترجمه گوگل]یک پرنده بزرگ در حال گردش هوا در زیر آن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Birds of prey use warm air currents to lift them high in the sky.
[ترجمه ترگمان]پرندگان شکاری از جریان‌های هوایی گرم برای بلند کردن آن‌ها در آسمان استفاده می‌کنند
[ترجمه گوگل]پرندگان شکار از جریان های هوای گرم برای بالا بردن آنها در آسمان استفاده می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Birds use warm air currents to help their flight.
[ترجمه ترگمان]پرندگان از جریان‌های هوایی گرم برای کمک به پرواز خود استفاده می‌کنند
[ترجمه گوگل]پرندگان از جریان هوای گرم برای کمک به پرواز خود استفاد ...

معنی Air current در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] جدا کردن بوسیله جریان هوا
[آب و خاک] جریان هوا

معنی کلمه Air current به انگلیسی

air current
• current of moving air, wind current

Air current را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Air current مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )