برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

Air Pressure

/ˈerˈpreʃər/ /eəˈpreʃə/

فشار هوا

بررسی کلمه Air Pressure

اسم ( noun )
• : تعریف: the pressure of compressed air, as in a tire or pump, or the pressure of the earth's atmosphere.

واژه Air Pressure در جمله های نمونه

1. Air pressure forces the water through the pipe.
[ترجمه ترگمان]فشار هوا از طریق لوله آب را فشار می‌دهد
[ترجمه گوگل]فشار هوا نیرو را از طریق لوله عبور می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The equipment records minute changes in air pressure.
[ترجمه ترگمان]این تجهیزات تغییرات لحظه‌ای در فشار هوا را ثبت می‌کنند
[ترجمه گوگل]این تجهیزات تغییرات جزئی در فشار هوا را ثبت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The air pressure on the inside of the container is higher than the air pressure on the outside.
[ترجمه ترگمان]فشار هوا بر داخل ظرف بالاتر از فشار هوا در بیرون است
[ترجمه گوگل]فشار هوا در داخل ظرف بالاتر از فشار هوا در خارج است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A simple air pressure control valve as used in aircraft is shown in Figure 10 to illustrate the procedure.
[ترجمه ترگمان]یک شیر کنترل فشار هوای ساده همانطور که در شکل ۱۰ نشان‌داده شده‌است، در شکل ۱۰ نشان‌داده شده‌است
[ترجمه گوگل]یک دریچه کنترل فشار ...

معنی Air Pressure در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] فشار هوایی ، فشار اتمسفری.
[نفت] فشار هوا
[آب و خاک] فشار هوا
[نفت] درجه ی فشار هوا

معنی کلمه Air Pressure به انگلیسی

air pressure
• amount of force exerted over an area by air (measured in pounds per square inch)
air pressure gauge
• device which measures air pressure
low air pressure
• air pressure that is below the normal level

Air Pressure را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی air pressure

کلمه : air pressure
املای فارسی : ایر فشار
اشتباه تایپی : شهق حقثسسعقث
عکس air pressure : در گوگل

آیا معنی Air Pressure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )