برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

Air Lock

/ˈerˈlɑːk/ /eəlɒk/

حباب هوا (که موجب اختلال جریان آب و غیره در لوله می شود)، هوابند، هوانه

بررسی کلمه Air Lock

اسم ( noun )
(1) تعریف: an airtight compartment in which the air pressure can be regulated, usu. situated between two areas that have different air pressures, as in underwater operations.

(2) تعریف: an obstruction, as in a pipe, caused by a bubble or pocket of trapped air or vapor.

واژه Air Lock در جمله های نمونه

1. Through the air lock she went, down the metal steps, and out on to the Moon's dusty surface.
[ترجمه ترگمان]از طریق قفل هوایی، از پله‌های فلزی پایین رفت و روی سطح غبارآلود ماه پیش رفت
[ترجمه گوگل]از طریق قفل هوا او رفت، پایین گام های فلزی، و به سمت سطح گرد و خاکی ماه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Finally, they were let through an air lock guarded by massive metal doors into the reactor structure.
[ترجمه ترگمان]در نهایت، آن‌ها اجازه عبور از یک قفل هوایی را دادند که توسط دره‌ای فلزی عظیم به درون ساختار رآکتور محافظت می‌شد
[ترجمه گوگل]سرانجام، آنها از طریق یک قفل هوا که توسط درب های فلزی بزرگ به ساختار راکتور متصل می شدند، اجازه می دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Emerging from this relatively low air lock they find themselves on the land side in a high-ceilinged hall.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها از این قفل در هوای نسبتا پایین ظهور می‌کنند و خود را در سمت زمین در یک سالن با سقف بلند می‌یابند
[ترجمه گوگل]در حال ظهور از این قفل هوا نسبتا کم آنها خود را در سمت زمین در یک سالن بالای سقف قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی Air Lock در دیکشنری تخصصی

Air Lock
[خودرو] هوا بند
[زمین شناسی] هوابند برای تامین رفت وآمد افراد وحمل ونقل وسایل از بخش هوای آزاد تونل به بخشی که تحت تاثیر هوای فشرده قراردارد درداخل دیواره،اطاقکهایی احداثمی شودکه در دو طرف درهای غیرقابل نفوذدارند و بنام هوابند معروفند
[معدن] هوابند (تهویه)
[نفت] هوا بند - کیسه ی هوا
[آب و خاک] اطاقک هوا

معنی کلمه Air Lock به انگلیسی

air lock
• airtight chamber, small area between two airtight doors which allows one to pass through to an area with a different atmospheric pressure; pocket of air or vapor in a pipe that prevents the regular flow of fluids

Air Lock را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدعلیرضافرهبد
محفظه تطبیق فشار هوا یا سیال دیگر مانند آب در فضاپیماها یا زیردریائی ها که باعث می شود هنگام خروج یا ورود هوای داخل فضاپیما یا زیردریائی تخلیه نشود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی air lock

کلمه : Air Lock
املای فارسی : ایر لک
اشتباه تایپی : شهق مخزن
عکس Air Lock : در گوگل

آیا معنی Air Lock مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )