برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1584 100 1
شبکه مترجمین ایران

Ah

/ˈɑː/ /ɑː/

(حرف ندا) آه، آوخ، افسوس، بلی، وای، مخفف: آمپر در ساعت (amp-hr و .a.h و ah و a-hr و a-hr هم می نویسند)، (گاه شماری اسلامی - مخفف لاتین: annohegirae) هجری، پس از هجرت، اوی

بررسی کلمه Ah

حرف ندا ( interjection )
• : تعریف: used to express surprise, joy, pain, agreement, dislike, and other emotions or reactions according to the context.

- Ah! I didn't see you there.
[ترجمه ترگمان] آه! من تو رو اونجا ندیدم
[ترجمه گوگل] آه! من تو رو ندیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Ah, yes, now I understand.
[ترجمه ترگمان] آه، بله، حالا می‌فهمم
[ترجمه گوگل] آه بله، حالا من درک می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Ah در جمله های نمونه

1. Open your mouth wide and say "Ah".
[ترجمه ترگمان]دهان خود را باز کنید و بگویید \"آه\"
[ترجمه گوگل]دهانتان را باز کنید و بگو «آه»
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Why has the train stopped? Ah, now we're off again.
[ترجمه ترگمان]چرا قطار ایستاد؟ آه، باز دوباره راه افتادیم
[ترجمه گوگل]چرا قطار متوقف شده است؟ آه، حالا ما دوباره خاموش هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Ah, here comes the bus at last!
[ترجمه ترگمان]آه، بالاخره اتوبوس آمد!
[ترجمه گوگل]آه، در اینجا اتوبوس به پایان می رسد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Ah ! This is a waste of time!
[ترجمه ترگمان]آه! ! وقت تلف کردنه
[ترجمه گوگل]آه! این اتلاف وقت است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Have you seen my keys anywhere? Ah, there they are.
...

معنی عبارات مرتبط با Ah به فارسی

آه، افسوس

معنی Ah در دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] ampere-hour-آمپر - ساعت واحد مقدار الکتریسیته . از حاصلضرب جریان بر حسب آمپر در زمان عبور بر حسب ساعت به دست می آید . نشانه ی مقدار انرژی است که یک باتری ثانویه تا قبل از نیاز به پر شدن مجدد و با یک باتری اولیه تا قبل از تعویض شدن می تواند تحویل دهد.

معنی کلمه Ah به انگلیسی

ah
• word used to express a variety of emotions (delight, relief, surprise or contempt)
• when you want to express agreement, surprise, pleasure, or sympathy, you can say `ah'.

Ah را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مها سالمی
مخفف at home
مثال:
-Where r u?
کجایی؟
-ah!
خونه‌م

مخفف ترین حالت موجود!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ah

کلمه : ah
املای فارسی : اه
اشتباه تایپی : شا
عکس ah : در گوگل

آیا معنی Ah مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )