برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

Agreement

/əˈɡriːmənt/ /əˈɡriːmənt/

معنی: توافق، پیمان، سازش، موافقت، قرار، قبول، عهد، قرارداد، معاهده، عقد، مطابقهء نحوی، معاهده و مقاطعهء، شرط، عهد نامه
معانی دیگر: قبولی، همداستانی، سازگاری، سازواری، همدلی، موافقتنامه، تفاهم نامه، سازشنامه، (دستور زبان) همخوانی از نظر صرفی

بررسی کلمه Agreement

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of reaching, or the state of having reached, a common understanding or harmony of opinion.
مترادف: accord, concurrence, negotiation, settlement
متضاد: conflict, dispute
مشابه: accession, accommodation, assent, bargaining, consent, deal, sympathy

- With the agreement on the terms of surrender, the war finally came to an end.
[ترجمه ترگمان] با توافق بر سر تسلیم شدن، سرانجام جنگ به پایان رسید
[ترجمه گوگل] با توافق بر سر شرایط تسلیم، جنگ در نهایت به پایان رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- They argued a long time but eventually they reached agreement on the matter.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها مدتی طولانی بحث کردند، اما سرانجام به توافق رسیدند
[ترجمه گوگل] آنها مدت طولانی استدلال کردند اما در نهایت به توافق برسند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an arrangement that determines a course of action to be followed by all parties to a transaction, or a document that describes this arrangement.
مترادف: accord, arrangement, bargain, compact, contract, deal, understanding
مشابه: alliance, concord, convention, cooperation, covenant, pact, treaty
...

واژه Agreement در جمله های نمونه

1. agreement about these matters is difficult
توافق در این موارد مشکل است.

2. an agreement with the russians seemed close
توافق با روس‌ها قریب‌الوقوع به نظر می‌رسید.

3. concord agreement
تطابق نحوی

4. grammatical agreement
توافق دستوری

5. prenuptial agreement
توافق قبل از ازدواج

6. the agreement has no validity until the president gives his yes
تا رئیس جمهور موافقت نکند آن قرارداد فاقد ارزش قانونی است.

7. the agreement of a verb and the pronoun that precedes it
مطابقت فعل با ضمیری که قبل از آن می‌آید

8. their agreement culminated a long series of negotiations
توافق آنان پیامد یک دوره مذاکرات طولانی بود.

9. this agreement will cement the two nations' friendship forever
این قرار داد دوستی دو ملت را برای همیشه محکم خواهد کرد.

10. a fair-trade agreement
قرارداد فروش منصفانه

11. a ironclad agreement
قرارداد محکم

12. a substantial agreement
توافق اصولی

...

مترادف Agreement

توافق (اسم)
analogy , accord , coincidence , accordance , adaptation , conformation , agreement , compromise , settlement , understanding , concurrence , conciliation , concord , adhesion , consistency , commensurability , keeping , consistence , rapport
پیمان (اسم)
hand , accord , agreement , covenant , contract , treaty , pact , promise , concord , compact , oath , vow , faith , troth , league
سازش (اسم)
accord , accordance , agreement , compromise , peace , collusion , complot , amity
موافقت (اسم)
consent , assent , accord , accordance , agreement , covenant , contract , treaty , pact , concurrence , compliance , concord , compact , approbation , entente , congruence , assentation , concordance , congruency , congruity
قرار (اسم)
equanimity , accord , agreement , arrangement , decision , concord , dictum , stipulation , fixity
قبول (اسم)
admission , reception , imprimatur , agreement , compliance , acknowledgment , adoption , ratification , intromission
عهد (اسم)
swear , agreement , covenant , treaty , pact , promise , word , oath , vow , age , era , time , epoch
قرارداد (اسم)
agreement , contract , treaty , stipulation , convention , indenture , bond
معاهده (اسم)
agreement , treaty , pact , alliance , confederation
عقد (اسم)
knot , agreement , contract , treaty , concluding , wedding , necklace , string
مطابقهء نحوی (اسم)
agreement
معاهده و مقاطعهء (اسم)
agreement
شرط (اسم)
qualification , article , agreement , vow , term , condition , bet , if , clause , provision , stake , reservation , limitation , modality , proviso
عهد نامه (اسم)
agreement , covenant , treaty , indenture

معنی عبارات مرتبط با Agreement به فارسی

توافق نشانوندها
توافق جوانمردانه، قول جوانمردانه، قول شرف، تعهد شفاهی
موافقت ضمنی

معنی Agreement در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] توافق ، موافقت نامه
[عمران و معماری] موافقتنامه - پیمان
[حقوق] موافقت، توافق، موافقت نامه، قرارداد، قبول
[ریاضیات] قرارداد، پیمان، قرار، قبول، توافق
[آمار] توافق
[عمران و معماری] سطح مورد قرارداد
[حسابداری] توافق با حکمت
[صنعت] مقادیر توافقی - مقادیری که صریحا مورد توافق طرفین قرار گرفته است.در تمامی موارد فوق ، مقادیر مرجع بایستی بر اساس یک تعریف کاربردی و در نتیجه یک سیستم اندازه گیری مورد قبول بدست آمده باشند.
[عمران و معماری] نرخ قراردادی آب
[حقوق] توافق قبلی یا اصلی
[حسابداری] قرارداد اجاره کشتی
[حسابداری] توافق نامه پایاپای
[حسابداری] توافق قراردادی
[حقوق] موافقتنامه امانی
[حقوق] توافق صریح
[حقوق ...

معنی کلمه Agreement به انگلیسی

agreement
• pact, accord; consent, concurrence; unanimity
• an agreement is a formal decision or document that two or more people have reached together about something of importance.
• agreement is the act of reaching a decision, or of indicating that you will accept something.
agreement memorandum
• informal record of an agreement signed by all parties
agreement on the gaza strip and the jericho area
• first stage in the application of the israeli-palestinian peace treaty
arbitration agreement
• agreement to accept mediation, agreement to hire an independent judge
binding agreement
• agreement which cannot be broken, agreement which cannot be violated
breach of agreement
• violation of an agreement, breach of a settlement
broke the agreement
• violated an agreement, did not do was was agreed to
came to an agreement
• all parties consented, all parties reached a general consensus
coalition agreement
• agreement between political parties to create a majority government
collective agreement
• agreement which involves a number of different parties
collective security agreement
• international agreement in which countries agree to jointly defend any member country that is under attack from an outside force (nato is one such pact)
come to an agreement
• consent, reach a consensus
comprehensive agreement
• inclusive agreement, agreement which covers a large nu ...

Agreement را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا
مطابقت
r.a
موافقت
U
توافقنامه
رهگذر
موافقتنامه
N.B
توافق
Reza Rostami
اقاله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی agreement

کلمه : agreement
املای فارسی : اگریمنت
اشتباه تایپی : شلقثثئثدف
عکس agreement : در گوگل

آیا معنی Agreement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )