برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

Agoraphobia

/ˌæɡərəˈfoʊbiə/ /ˌæɡərəˈfəʊbiə/

معنی: ترس از مکانهای شلوغ، مرض انزوا طلبی
معانی دیگر: (روان شناسی - هراس از مکان های باز و عمومی) برون هراسی، طب مر­ انزوا طلبی، ترس از مکانهای شلوه

بررسی کلمه Agoraphobia

اسم ( noun )
مشتقات: agoraphobic (adj.), agoraphobic (n.)
• : تعریف: an abnormal fear of open or public spaces.

واژه Agoraphobia در جمله های نمونه

1. She had agoraphobia and never wanted to go out of the house.
[ترجمه ترگمان]اون بیرون از خونه - ه و هیچ وقت نمی‌خواست از خونه بره بیرون
[ترجمه گوگل]او agoraphobia داشت و هرگز نمی خواست بیرون از خانه بیفتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was agoraphobia but felt like claustrophobia.
[ترجمه ترگمان]بیرون از ترس بود، اما احساس claustrophobia کرد
[ترجمه گوگل]این agoraphobia بود اما احساس claustrophobia
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It could well be that you have agoraphobia or some kind of depression.
[ترجمه ترگمان]خوب است که شما دچار افسردگی شدید و یا نوعی افسردگی شدید
[ترجمه گوگل]به خوبی ممکن است که شما agoraphobia یا نوعی افسردگی داشته باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My uncle suffers from agoraphobia, and the idea of leaving the house terrifies him.
[ترجمه ترگمان]عموی من از ترس و وحشت رنج می‌برد، و فکر رفتن از خانه او را می‌ترساند
[ترجمه گوگل]عمو من از آگورافوبیس رنج می برد، و ایده خروج از خانه او ...

مترادف Agoraphobia

ترس از مکانهای شلوغ (اسم)
agoraphobia
مرض انزوا طلبی (اسم)
agoraphobia

معنی Agoraphobia در دیکشنری تخصصی

[روانپزشکی] ترس از فضای باز، گذر هراسی. علامت اساسی اختلال گذر هراسی، ترس از حضور در مکان ها یا موقعیت هایی است که ممکن است گریز از آن مشکل باشد یا در صورت وقوع حمله هراس امکان اخذ کمک نباشد.

معنی کلمه Agoraphobia به انگلیسی

agoraphobia
• abnormal fear of open spaces (psychiatry)
• agoraphobia is the fear of open spaces or of going outside your home; a technical term in psychology.

Agoraphobia را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dani
ترس از جمعیت
Phobia of populated
حامد جباری
گذر هراسی (بازار هراسی، وسعت هراسی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی agoraphobia

کلمه : agoraphobia
املای فارسی : اگرفبیا
اشتباه تایپی : شلخقشحاخذهش
عکس agoraphobia : در گوگل

آیا معنی Agoraphobia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )