برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

Agenda

/əˈdʒendə/ /əˈdʒendə/

معنی: موضوع مورد بحی روز
معانی دیگر: دستور جلسه، برنامه ی کار، موادموردبحک، مواددستورجلسه، اداب نماز، کردنی ها

بررسی کلمه Agenda

اسم ( noun )
• : تعریف: a list of things to be done or discussed.
مترادف: docket, laundry list, list, listing, program, schedule, slate
مشابه: arrangement, bill, itinerary, outline, plan, roster

- Doing the laundry was first on his agenda for the day.
[ترجمه ترگمان] کار شستن لباس‌ها برای روز اول در دستور کار او بود
[ترجمه گوگل] برای اولین بار بود که لباسشویی در دستور کار خود بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The agenda for the meeting included plans for a new office.
[ترجمه اسلام] هدف این نشست حاوی طرح های برای ایجاد یک دفتر جدید بود
|
[ترجمه ترگمان] دستور کار این نشست شامل برنامه‌هایی برای یک اداره جدید بود
[ترجمه گوگل] دستور کار جلسه شامل برنامه هایی برای یک دفتر جدید بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Agenda در جمله های نمونه

1. the agenda consisted of electing a new chairman
دستور جلسه عبارت بود از گزینش رئیس تازه.

2. please read the agenda
لطفا دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

3. he added another item to the agenda
او موضوع دیگری را به دستور جلسه افزود.

4. He accused foreign nations of having a hidden agenda to harm French influence.
[ترجمه ترگمان]او ملت‌های خارجی را متهم به داشتن دستور کار مخفی برای آسیب زدن به نفوذ فرانسه کرد
[ترجمه گوگل]او ملت های خارجی را متهم کرد که یک برنامه پنهانی برای تأثیر بر نفوذ فرانسه داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A clear agenda will win votes in the next election.
[ترجمه ترگمان]یک دستور کار روشن در انتخابات بعدی برنده خواهد شد
[ترجمه گوگل]دستورالعمل روشن در انتخابات آینده رای می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. There were several important items on the agenda.
[ترجمه ترگمان]چندین مورد مهم در دستور کار وجود داشت
[ترجمه گوگل]چندین مورد مهم در دستور کار وجود دارد
[ترجمه شما] ...

مترادف Agenda

موضوع مورد بحی روز (اسم)
agenda

معنی Agenda در دیکشنری تخصصی

[صنعت] دستور جلسه
[حقوق] دستور جلسه، دستور کار، برنامه کار

معنی کلمه Agenda به انگلیسی

agenda
• schedule, outline of things to be done
• an agenda is a list of items to be discussed at a meeting.
• agenda is also used to refer to political issues which are considered to be important at a particular time.
hidden agenda
• true intentions that are kept secret, plans that are not revealed
• if you say that politicians have a hidden agenda, you mean that they are keeping some of their intentions secret; used showing disapproval.
impact on the agenda
• influence on current priorities
motion for the agenda
• request to add a specific topic to the list of business to be discussed during a meeting
on the agenda
• on the order of the day, planned for today, to be discussed, currently in discussion
public agenda
• issues that the public must consider and decide upon
remove from the agenda
• take off the list of things to do

Agenda را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فهیمه کریمی
پیش نویس
Lotfollah Behroo
دستور جلسه
وحید
لیست موضوعاتی که در یک جلسه رسمی بحث میشوند.
میلاد علی پور
هدف و مقصود، نیّت (معمولا مخفی)
پیمان
بجز صورتجلسه ۱) معنای هدف یا دستاورد مورد نظر برای آینده
Education was placed firmly on the political agenda in the prime minister's weekend speech
۲)هدف یا دلایل نهانی و پشت پرده
You may feel there is a hidden agenda,but I am just striving to resolve the issue.
سعید
دستور کار
محدثه فرومدی
agenda setting : برجسته‌سازی
مهرداد
کاربرنامه، کارفهرست، کردبرنامه، کردفهرست

۱. فهرست چیزها ای که باید در دیدار ای مورد بحث نهاده شوند.

۲. برنامهٔ چیزها ای که باید کرده شوند یا مشکلها ای که باید مورد رسیدگی نهاده شوند.

واژهٔ agenda به معنی قصد پنهانی نیز هست.
محدثه فرومدی
دستورالعمل، برنامه
شیوا امیری
دستود جلسه
برنامه کاری
حاجی
پروژه؛ اهداف و مقاصد سوء (زمانی که با بار معنایی منفی مورد استفاده قرار می‌گیرد)
Arian.Ez
جهت گیری مخفیانه
شبنم کیاء
دستورجلسه
فاطمه
گفتمان غالب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی agenda

کلمه : agenda
املای فارسی : اخندا
اشتباه تایپی : شلثدیش
عکس agenda : در گوگل

آیا معنی Agenda مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )