برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1651 100 1
شبکه مترجمین ایران

Ageism

/ˈeɪdʒˌɪzəm/ /ˈeɪdʒˌɪzəm/

تبعیض بر مبنای سالخوردگی، رفتار و مقررات مخالف پیران، سن گرایی (agism هم می نویسند)

بررسی کلمه Ageism

اسم ( noun )
مشتقات: ageist (adj.), ageist (n.)
• : تعریف: discrimination on the basis of age, esp. against the elderly or middle-aged.

واژه Ageism در جمله های نمونه

1. Ageism is entrenched in our society.
[ترجمه ترگمان]Ageism در جامعه ما سنگر گرفته‌اند
[ترجمه گوگل]سناریویسم در جامعه ما تثبیت شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You're always talking in isms—sexism, ageism, racism.
[ترجمه ترگمان]شما همیشه در باره سکس گرایی، تبعیض جنسیتی، نژادپرستی صحبت می‌کنید
[ترجمه گوگل]شما همیشه در ایزم-جنسیت، سنایی، نژادپرستی صحبت می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Ageism is equally as offensive and pernicious as sexism.
[ترجمه ترگمان]Ageism به همان اندازه توهین‌آمیز و مضر به عنوان تبعیض جنسیتی است
[ترجمه گوگل]عصر ظهور به همان اندازه به عنوان جنسیت گرایی تهاجمی و مخرب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The problem of ageism in the workplace often goes unrecognized .
[ترجمه ترگمان]مشکل ageism در محل کار اغلب ناشناخته است
[ترجمه گوگل]مشکل سن شیوع در محل کار اغلب ناشناخته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی Ageism در دیکشنری تخصصی

Ageism
[روانپزشکی] پیری گرایی. کلیشه ای یا قالبی ساختن سالمندان فقط بر اساس سن آن ها، به گونه ای که ایجاد انتظارات منفی از آنان بنماید، آن ها را مورد تبعیض قرار دهد، و از مدارا با مسائل اجتماعی و فیزیولوژیک آن ها پرهیز نماید.

معنی کلمه Ageism به انگلیسی

ageism
• discrimination against older persons; discrimination against peole of a specific age group

Ageism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ghazaleh Salimi
تبعیض سنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ageism

کلمه : Ageism
املای فارسی : اگیسم
اشتباه تایپی : شلثهسئ
عکس Ageism : در گوگل

آیا معنی Ageism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )