برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1669 100 1
شبکه مترجمین ایران

Affine subspace

معنی Affine subspace در دیکشنری تخصصی

Affine subspace را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Affine subspace مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )