برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

Affective Time

معنی Affective Time در دیکشنری تخصصی

Affective Time
[سینما] زمان عاطفی

Affective Time را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Affective Time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )