برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1396 100 1

Affective Time

معنی Affective Time در دیکشنری تخصصی

Affective Time
[سینما] زمان عاطفی

Affective Time را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Affective Time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )