برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

Afaik

معنی کلمه Afaik به انگلیسی

afaik
• to the best of my knowledge (internet chat slang)

Afaik را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali
تا آنجایی که من میدانم
P.L
تا جایی که من میدونم .مخففas far as I know است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Afaik مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )