برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

Aethirascope

معنی Aethirascope در دیکشنری تخصصی

Aethirascope
[آب و خاک] ابزاری برای اندازه گیری تغییرو انحراف تششعات خورشی

Aethirascope را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Aethirascope مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )