برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1661 100 1
شبکه مترجمین ایران

Aerosol size distribution

معنی Aerosol size distribution در دیکشنری تخصصی

Aerosol size distribution
[آب و خاک] توزیع اندازه ایرسل (هوامیز)

Aerosol size distribution را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Aerosol size distribution مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )