برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

Aeronautics

/ˌeəroʊˈnɔːtɪks/ /ˌeərəʊˈnɔːtɪks/

معنی: دانش هوانوردی
معانی دیگر: علم ساختن و پرواز هواپیماها

بررسی کلمه Aeronautics

اسم ( noun )
مشتقات: aeronautic (adj.), aeronautical (adj.), aeronautically (adv.)
• : تعریف: (used with a sing. verb) a science that deals with the design, operation, and navigation of aircraft.
مشابه: aviation

واژه Aeronautics در جمله های نمونه

1. Aeronautics enables us to overcome great distances.
[ترجمه ترگمان]هوانوردی ما را قادر می‌سازد تا بر فواصل دور غلبه کنیم
[ترجمه گوگل]هواشناسی ما را قادر به غلبه بر فاصله های بزرگ می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The National Aeronautics and Space Administration had to figure out how to provide power for satellites.
[ترجمه ترگمان]سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی باید نحوه تامین برق برای ماهواره را مشخص کند
[ترجمه گوگل]اداره ملی هوای فضایی و فضایی باید چگونگی تامین قدرت برای ماهواره ها را بفهمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. National Aeronautics and Space Administration engineers touted an experiment aboard Endeavour called the shuttle laser altimeter.
[ترجمه ترگمان]مهندسین اداره هوانوردی و فضانوردی به آزمایشی در سفینه Endeavour با نام the لیزری می‌پردازند
[ترجمه گوگل]مهندسان ملی هواشناسی و فضایی، یک آزمایش روی اندیوور انجام دادند که ارتفاع سنج لیزری شاتل را نام برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Civil Aeronautics Administration said lack of attention to the surrounding area by the copilot was the main ...

مترادف Aeronautics

دانش هوانوردی (اسم)
aeronautics

معنی عبارات مرتبط با Aeronautics به فارسی

علوم هوایى : هوانوردى

معنی Aeronautics در دیکشنری تخصصی

[آب و خاک] هوانوردی

معنی کلمه Aeronautics به انگلیسی

aeronautics
• study of flying, science of flight
• aeronautics is the science of designing and constructing aeroplanes.

Aeronautics را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی aeronautics

کلمه : aeronautics
املای فارسی : ارنوتیکس
اشتباه تایپی : شثقخدشعفهزس
عکس aeronautics : در گوگل

آیا معنی Aeronautics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )