برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1662 100 1
شبکه مترجمین ایران

Aeromagnetic surveying

معنی Aeromagnetic surveying در دیکشنری تخصصی

Aeromagnetic surveying
[آب و خاک] نقشه برداری هوامغناطیسی

Aeromagnetic surveying را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Aeromagnetic surveying مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )