برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

Advanced Product Quality Planning (APQP)

معنی Advanced Product Quality Planning (APQP) در دیکشنری تخصصی

Advanced Product Quality Planning (APQP)
[صنعت] طرحریزی پیشرفته کیفیت محصول

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Advanced Product Quality Planning (APQP) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )