برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Advance to help

Advance to help را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
پيشرفت براي كمك

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Advance to help مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )