برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

Advance Payment

واژه Advance Payment در جمله های نمونه

1. Advance payments can be transferred to an advance reservation deposit by using the transfer debit and credit keys.
[ترجمه ترگمان]پرداخت‌ها می‌توانند با استفاده از کارت‌های اعتباری و کارت‌های اعتباری، به یک ذخیره شرط پیش‌پرداخت منتقل شوند
[ترجمه گوگل]پرداخت های پیشنهادی را می توان با استفاده از بدهی های انتقال و اعتبارات به سپرده رزرو پیشین منتقل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Terms of cash on delivery or advance payment should be instituted for future sales to consistently delinquent accounts.
[ترجمه ترگمان]شرایط نقدی بر تحویل یا پیش‌پرداخت باید برای فروش‌های آینده به حساب‌های ثبت‌شده در آینده اعمال شود
[ترجمه گوگل]شرایط پرداخت پول نقد و یا پیش پرداخت باید برای فروش آتی به حسابهای متفق القدس ایجاد شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Responsible for cash flow forecast and control advance payment.
[ترجمه ترگمان]برای پیش‌بینی جریان نقدینگی و پرداخت پیش‌پرداخت مسیول است
[ترجمه گوگل]مسئول پیش بینی جریان نقدی و کنترل پیش پرداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. "Advance Payment of Fine" is e ...

معنی Advance Payment در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] پیش پرداخت
[عمران و معماری] پرداخت علی الحساب
[صنعت] پیش پرداخت
[حقوق] پیش پرداخت، مساعده
[ریاضیات] پیش پرداخت

معنی کلمه Advance Payment به انگلیسی

advance payment
• something paid partially before the total amount is due (i.e. an advance on someone's salary)

Advance Payment را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Advance Payment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )