برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Adress

Adress را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی زرابی
پرداختن به موضوعی -مقابله کردن با رویکردی
میثم علیزاده
ادرس دادن، نشانی دادن
مورد بررسی قرار دادن، تلاش برای حل موضوعی
Dana Ghaffari
سخنرانی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Adress مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )