برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

Adjusting Entries

معنی Adjusting Entries در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] ثبتهای اصلاحی

Adjusting Entries را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Linda
ثبت های حسابداری
جعفر روهنده
ثبت های اصلاحی
الهه
ثبت تعدیلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Adjusting Entries مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )