برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1687 100 1
شبکه مترجمین ایران

Adequacy

/ˈædəkwəsi/ /ˈædɪkwəsi/

معنی: شایستگی، کفایت، بسندگی، تکافو
معانی دیگر: بسی، مناسبت

بررسی کلمه Adequacy

اسم ( noun )
حالات: adequacies
• : تعریف: the state of being adequate.
متضاد: inadequacy, inadequateness

واژه Adequacy در جمله های نمونه

1. the adequacy of food supplies
بسندگی منابع غذایی

2. The adequacy of the security arrangements has been questioned.
[ترجمه ترگمان]کفایت ترتیبات امنیتی مورد پرسش قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]کفایت تدارکات امنیتی مورد سوال قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The adequacy of public health care has been brought into question.
[ترجمه ترگمان]کفایت مراقبت‌های بهداشتی عمومی مورد بحث قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]کفایت مراقبت های بهداشتی عمومی مورد سوء استفاده قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He doubted her adequacy for the job.
[ترجمه ترگمان]برای این کار به او شک داشت
[ترجمه گوگل]او به اندازه کافی برای کارش شک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Capital adequacy. To what extent have banks sufficient reserves of capital to cover the possibility of default by creditors?
[ترجمه ترگمان]کفایت سرمایه بانک‌ها تا چه حد از سرمایه کافی سرمایه برای پو ...

مترادف Adequacy

شایستگی (اسم)
ability , sufficiency , competency , competence , merit , suitability , worthiness , aptitude , desert , acceptability , adequacy , pertinence , pertinency , aptness , decency , eligibility
کفایت (اسم)
plenty , sufficiency , competence , adequacy , efficiency , autarchy , autarky
بسندگی (اسم)
sufficiency , adequacy
تکافو (اسم)
adequacy

معنی Adequacy در دیکشنری تخصصی

Adequacy
[حسابداری] کفایت
[بهداشت] کفایت نمونه

معنی کلمه Adequacy به انگلیسی

adequacy
• fitness, suitability
• the adequacy of something is the fact that it is large or effective enough for its purposes.
capital adequacy
• total investment necessary in order to establish a business

Adequacy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی حسین اسفند زاد
مکفی بودن - کافی بودن
الهه حسینی نسب
به حد کافی- به اندازه کافی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی adequacy

کلمه : Adequacy
املای فارسی : ادقواکی
اشتباه تایپی : شیثضعشزغ
عکس Adequacy : در گوگل

آیا معنی Adequacy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )