برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

Additive

/ˈædətɪv/ /ˈædətɪv/

معنی: افزودنی، افزایشی، افزاینده
معانی دیگر: (ماده ای که برای افزایش خواص ماده ی دیگر به مقدار کم به آن اضافه می شود) افزودنی، وابسته به افزایش، جمع پذیر، adj : افزودنی، n : ش، ماده ای که برای افزایش خواص ماده ء دیگری به ان اضافه شود

بررسی کلمه Additive

صفت ( adjective )
• : تعریف: involving, related to, or produced by addition.

- The brain perceives color through an additive process, combining blue and yellow to produce the perception of green.
[ترجمه ترگمان] مغز رنگ را از طریق یک فرآیند افزایشی، ترکیب رنگ آبی و زرد برای تولید درک سبز می‌بیند
[ترجمه گوگل] مغز رنگ را از طریق فرآیند افزایشی درک می کند، ترکیب آبی و زرد را برای تولید درک سبز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: additively (adv.)
• : تعریف: a substance added in small amounts to another to improve, preserve, or otherwise alter it.

- a food additive
[ترجمه ترگمان] یک افزودنی غذایی
[ترجمه گوگل] یک افزودنی مواد غذایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a fuel additive
[ترجمه ترگمان] یک افزودنی سوختی
[ترجمه گوگل] یک افزودنی سوخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Additive در جمله های نمونه

1. Colour is often an additive in foods.
[ترجمه ترگمان]رنگ اغلب یک افزودنی در غذاها است
[ترجمه گوگل]رنگ اغلب یک افزودنی در غذاها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A special anti-foam additive also gives a more complete fill-up with less spillage, and a deodorant reduces smell.
[ترجمه ترگمان]یک افزودنی ضد فوم ویژه نیز یک پر پر کننده کامل با ریزش کم‌تر می‌دهد و دئودورانت برای دئودورانت خود کاهش می‌دهد
[ترجمه گوگل]یک افزودنی خاص ضد فوم همچنین با افزودن ساییدگی کامل، پرکننده کامل تر می شود و دئودورانت بو را کاهش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A4 asserts each integer has an additive inverse.
[ترجمه ترگمان]A۴ تاکید می‌کند که هر عدد صحیح معکوس است
[ترجمه گوگل]A4 می گوید هر عدد صحیح یک معکوس افزایشی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This friction reducing additive may be used in all the engine and transmission of your L. R. with beneficial results.
[ترجمه ترگمان]این کاهش اصطکاک ممکن است در تمام موتور و انتقال L شما مورد استفاده قرار گیرد ر ...

مترادف Additive

افزودنی (صفت)
additive , increasable
افزایشی (صفت)
additive
افزاینده (صفت)
additive , augmentative

معنی عبارات مرتبط با Additive به فارسی

(حساب) معکوس جمعی، قرینه، وارون افزایشی

معنی Additive در دیکشنری تخصصی

Additive
[خودرو] ماده افزودنی
[شیمی] افزودنی ، جمع پذیر
[سینما] رنگهای اضافی (زرد، ارغوانی ، زنگاری ) - رنگهای اضافی - سیستم اضافی - رنگهای آبی ، سبز و قرمز اضافی یا ادتیو - ترکیب رنگها به طریق اضافی
[عمران و معماری] افزونه - افزودنی - سازنده فرعی - افزوده
[برق و الکترونیک] جمع شونده ، افزودنی
[مهندسی گاز] افزودنی آماده ای که جهت بهترشدن خواص به ماده دیگر
[نساجی] افزودنی - مواد افزودنی - ماده کمکی
[ریاضیات] جمعپذیر
[معدن] افزودنی (عمومی فرآوری)
[پلیمر] افزودنی، موادی هستند که به مخلوط رزین جهت افزایش کیفیت کارایی‏های خاصی افزوده می‏شو‏ند مانند ضد شره، ضد UV، کندکننده و غیره
[ریاضیات] دسته ی جمعی، رسته ی جمعی
[زمین شناسی] در کارتوگرافی مخلوط سه رنگ اصلی (قرمز‎، سبز، آبی) به نسبتهای مختلف برای ایجاد یک رنگ دلخواه.
[برق و الکترونیک] سیستم رنگ افزایشی سیستمی که با جمع دو رنگ، رنگ سومی را تولید می کند.
[نساجی] رنگ همانندی افزایشی
[سینما] عکاسی رنگ سیستم اضافی
[نساجی] رنگهای اولیه افزایشی که ترکیب آنها رنگ سفید را می دهد
[ریاضیات] مقدار ثابت افزودنی
...

معنی کلمه Additive به انگلیسی

additive
• supplement; something which is added
• an additive is a substance which manufacturers add to a product such as food or petrol for a particular purpose.

Additive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعیدی
ماده افزودنی
ebi
رویِ همی ، هم‌گذاشته ، روی هم گذاشته
لنا
چيزهاي اضافه
Sunflower
جمع شدنی (با هم)
اضافه شدنی (به هم)


produced by addition

Rozy
مواد افزودنی بد است باید کمتر استفاده شود.
حسینی خواه سید جمال
جمعی
additive shape invariant superpotentias
ابرپتانسیل های شکل ناوردای جمعی
......
Additive is something we add to food to make it taste or look betteror help it to stay fresh

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی additive

کلمه : Additive
املای فارسی : ادیتیو
اشتباه تایپی : شییهفهرث
عکس Additive : در گوگل

آیا معنی Additive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )