برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

Adamantine Luster

معنی Adamantine Luster در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] جلای الماسی در کانیهائی که شکست نور زیاد دارند این نوع جلا دیده می شود مثل : سروزیت , مالاکیت , اسفالریت و . . . همچنین انواع جلا را بنگرید.

Adamantine Luster را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Adamantine Luster مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )