برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

Acvance

معنی Acvance در دیکشنری تخصصی

Acvance
[سینما] پیش بودن (صدا و تصویر نسبت به هم )، تقدم
[سینما] پیش فرمان

Acvance را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Acvance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )