برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

Actual Time Taken To Execute The works

معنی Actual Time Taken To Execute The works در دیکشنری تخصصی

Actual Time Taken To Execute The works
[حسابداری] مدت واقعی اجراء

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Actual Time Taken To Execute The works مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )