برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1693 100 1
شبکه مترجمین ایران

Actual Departmental Factory Overhead

معنی Actual Departmental Factory Overhead در دیکشنری تخصصی

Actual Departmental Factory Overhead
[حسابداری] سربار واقعی دوایر

Actual Departmental Factory Overhead را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Actual Departmental Factory Overhead مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )