برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

Actual Cost of Work Performed (ACWP)

معنی Actual Cost of Work Performed (ACWP) در دیکشنری تخصصی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Actual Cost of Work Performed (ACWP) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )