برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

Activity On Node (AON)

معنی Activity On Node (AON) در دیکشنری تخصصی

[صنعت] شبکه های گرهی - شبکه ای که در آن فعالیت ها در گره ها قرار دارند

Activity On Node (AON) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Activity On Node (AON) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )