برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1552 100 1
شبکه مترجمین ایران

Activity Based Management

معنی Activity Based Management در دیکشنری تخصصی

Activity Based Management
[حسابداری] هزینه یابی برمبنای مدیریت

Activity Based Management را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Activity Based Management مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )