برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1629 100 1
شبکه مترجمین ایران

Activated Silicagel

معنی Activated Silicagel در دیکشنری تخصصی

Activated Silicagel
[سینما] سیلیکاژل اکتیو برای خشک کردن فیلم

Activated Silicagel را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Activated Silicagel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )