برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1627 100 1
شبکه مترجمین ایران

Actions speak louder than words


(ضرب المثل) دو صد گفته چون نیم کردار نیست

واژه Actions speak louder than words در جمله های نمونه

1. 1
[ترجمه ترگمان]۱
[ترجمه گوگل]1
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. 2
[ترجمه ترگمان]۲
[ترجمه گوگل]2
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. 3
[ترجمه ترگمان]۳
[ترجمه گوگل]3
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. 4
[ترجمه ترگمان]۴
[ترجمه گوگل]4
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. 5
[ترجمه ترگمان]۵
[ترجمه گوگل]5
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه Actions speak louder than words به انگلیسی

actions speak louder than words
• actual deeds are more important than stated intentions

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کیمیا
به عمل کار برآید به سخن دانی نیست
الهه دانشمند
دو صد کفته چون نیم کردار نیست
~imgolim~
What you do is more important than what you say
دوصد گفته چون نیم کردار نیست
مرجان کوثری
عمل کردن بهتر از صحبت کردن است . / از حرف تا عمل فاصله بسیار است
ghazal
به عمل کار برآید
به سخنرانی نیست
tinabailari
🍭Actions speak louder than words🍭

🧚‍♀️باید عمل کرد ، حرف زدن کافی نیست‌.🧚‍♀️
tinabailari
🔆Mary kept promising to get a job. John finally looked her in the eye & said
"Actions speak louther than words! "🔆

🎀مری همش قول می داد کاری پیدا کند. بالاخره جان توی چشم او نگاه کرد و گفت "(باید عمل کرد، حرف زدن کافی نیست)🎀

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی actions speak louder than words

کلمه : actions speak louder than words
املای فارسی : اکتینس اسپیک لودر تحن وردس
اشتباه تایپی : شزفهخدس سحثشن مخعیثق فاشد صخقیس
عکس actions speak louder than words : در گوگل

آیا معنی Actions speak louder than words مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )