برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

Action Potential

معنی Action Potential در دیکشنری تخصصی

[روانپزشکی] پتانسیل عمل، ترادف منظم نوسانات الکتریکی کوچک همراه با فعالیت فیزیولوژیکی عضله یا عصب .

Action Potential را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Parisa
پتانسیل عمل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Action Potential مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )