برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

Acromatic

معنی Acromatic در دیکشنری تخصصی

Acromatic
[سینما] بی رنگ یا رنگ خنثی / بی فام
[سینما] عدسی ضد زنگ

Acromatic را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Acromatic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )