برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

Acrobatic

/ˌækrəˈbætɪk/ /ˌækrəˈbætɪk/

مربوطبه بندبازی

بررسی کلمه Acrobatic

صفت ( adjective )
• : تعریف: having to do with acrobats or feats of balance and skill.

واژه Acrobatic در جمله های نمونه

1. a few chinese athletes exhibited their acrobatic skills
چند ورزشکار چینی مهارت‌های آکروباتیک خود را نشان دادند.

2. The acrobatic tricks absorbed the children.
[ترجمه ترگمان]حرکات آکروباتیک بچه‌ها را به خود اختصاص داده بود
[ترجمه گوگل]ترفندهای آکروباتیک کودکان را جذب می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They laid on an acrobatic performance for the children.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها برای بچه‌ها عملکرد دسته‌جمعی داشتند
[ترجمه گوگل]آنها بر روی عملکرد آکروباتیک برای کودکان گذاشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They performed some amazing acrobatic feats.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها کاره‌ای نمایشی نمایشی انجام می‌دادند
[ترجمه گوگل]آنها برخی از شاهکارهای آکروباتیک شگفت انگیز را انجام دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The entertainment consisted of comic songs, dances and acrobatic performance, and wound up with a screamingly funny farce.
[ترجمه ترگمان]سرگر ...

معنی Acrobatic در دیکشنری تخصصی

[سینما] حرکات ماهرانه

معنی کلمه Acrobatic به انگلیسی

acrobatic
• of gymnastic tricks
• an acrobatic movement or display involves difficult jumps, somersaults, and balancing acts.
• acrobatics are acrobatic movements.

Acrobatic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدحسین سوری
حرکت چرخشی

فوتبال:قیچی،برگردان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی acrobatic

کلمه : acrobatic
املای فارسی : اکروباتیک
اشتباه تایپی : شزقخذشفهز
عکس acrobatic : در گوگل

آیا معنی Acrobatic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )