برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

Acid super milling dye

معنی Acid super milling dye در دیکشنری تخصصی

Acid super milling dye
[نساجی] رنگینه اسیدی سوپر میلینگ

Acid super milling dye را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Acid super milling dye مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )