برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

Acid hypochlorite

معنی Acid hypochlorite در دیکشنری تخصصی

Acid hypochlorite را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Acid hypochlorite مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )