برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

Acid Test Ratio

معنی Acid Test Ratio در دیکشنری تخصصی

Acid Test Ratio را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
ضريب قدرت پرداخت
بازرگانی : تناسب درجه نقدينگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Acid Test Ratio مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )