برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

Acid | base indicator

معنی Acid | base indicator در دیکشنری تخصصی

Acid | base indicator
[زمین شناسی] شناساگر اسید - باز معرفی برای تعیین اسید یا باز بودن محلول است مثل کاغذ تورنسل یا فنول فتالیین که با کم و زیاد شدن یون هیدروژن مثبت تغییر رنگ می دهد.

Acid | base indicator را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Acid | base indicator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )