برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

Achromat Lens

معنی Achromat Lens در دیکشنری تخصصی

Achromat Lens
[سینما] عدسی اکرومات

Achromat Lens را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Achromat Lens مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )