برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1399 100 1

Achaemenian


معنی: هخامنشی، هخامنشیان

مترادف Achaemenian

هخامنشی (صفت)
achaemenian
هخامنشیان (صفت)
achaemenian

معنی Achaemenian در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] هخامنشی، هخامنشیان .

معنی کلمه Achaemenian به انگلیسی

achaemenian
• of or pertaining to the achaemenids

Achaemenian را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
هخامنش به معنای نیک منش ، کسی که دارای سرشت و خوی نیکوست ، برپای لوح سیمین و زرین که بدستور داریوش سوم هخامنشی نوشته و به یادگار مانده است ، هخامنش ، نام نیای چهارم داریوش بزرگ و کوروش بزرگ می باشد ، که به زبان پارسی کهن چنین آمده است : انام داری وهوش پوسر ویشتاسپ هخامنشیه(منم داریوش پسر ویشتاسپ هخامنشی)
راستی چه بدی داشت که برخی شیوه دروغ و نیرنگ برگزیدند و همه فر و شکوه دیگران را بنام خود نوشتند و هرگز در پی آفرینش دانش و هنر نرفتند؟ چگونه می شود هخامنشیان را ترک خواند و فروغ درخشان خورشید را نادیده گرفت؟
کمی بیاندیشیم ، کمی بکاویم و بپژوهیم تا کژی پیشه نکنیم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی achaemenian
کلمه : achaemenian
املای فارسی : اچأمنین
اشتباه تایپی : شزاشثئثدهشد
عکس achaemenian : در گوگل

آیا معنی Achaemenian مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )