برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1629 100 1
شبکه مترجمین ایران

Accumulated temperature

معنی Accumulated temperature در دیکشنری تخصصی

Accumulated temperature
[زمین شناسی] دمای متمرکز در یک دوره معین مثل یک ماه، مجموع حاصلضربهای زمان (بر حسب تعداد روز) در میانگین دمای روزانه مازاد بر دمایی معین (بر حسب درجه سانتیگراد)
[آب و خاک] دمای تجمعی، دمای انباشته

Accumulated temperature را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Accumulated temperature مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )