برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1669 100 1
شبکه مترجمین ایران

Accretionary wedge

معنی Accretionary wedge در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] گوه های بهم افزوده توده گوه مانند عظیمی از رسوبات که در منطقه فرورانش تجمع می یابد. در این حالت رسوبات از صفحه اقیانوسی فرورانده خراشیده شده و روی قطعه پوسته ای رورانده انباشته می شوند.

Accretionary wedge را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Accretionary wedge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )