برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1559 100 1
حقوق و دستمزد

Accounting System

/əˈkaʊntɪŋˈsɪstəm/ /əˈkaʊntɪŋˈsɪstəm/

سیستم حسابداری

واژه Accounting System در جمله های نمونه

1. In principle, the new software should make the accounting system a lot simpler.
[ترجمه ترگمان]در اصل، نرم‌افزار جدید باید سیستم حسابداری را ساده‌تر کند
[ترجمه گوگل]در اصل، نرم افزار جدید باید سیستم حسابداری را بسیار ساده تر کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. An accounting system is a formal means of gathering and communicating financial data.
[ترجمه ترگمان]یک سیستم حسابداری یک وسیله رسمی برای جمع‌آوری و ارتباط دادن داده‌های مالی است
[ترجمه گوگل]یک سیستم حسابداری یک وسیله رسمی برای جمع آوری و انتقال داده های مالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This so-called accounting system is positively medieval.
[ترجمه ترگمان]این به اصطلاح سیستم حسابداری به طور مثبت قرون‌وسطایی است
[ترجمه گوگل]این سیستم حسابداری به اصطلاح مثبت قرون وسطی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As the accounting system becomes more complex, it may be kept on a computer record.
[ترجمه ترگمان]همانطور که سیستم حسابداری پیچیده‌تر می‌شود، ممک ...

معنی Accounting System در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] سیستم حسابداری
[حسابداری] سیستم حسابداری کامپیوتری
[حسابداری] سیستم حسابداری معاصر مداوم
[حسابداری] سیستم حسابداری دوطرفه
[حسابداری] سیستم حسابداری دستی
[حسابداری] سیستم حسابداری مکانیکی

Accounting System را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی accounting system

کلمه : accounting system
املای فارسی : اکانتینگ سیستم
اشتباه تایپی : شززخعدفهدل سغسفثئ
عکس accounting system : در گوگل

آیا معنی Accounting System مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )