برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1534 100 1
حقوق و دستمزد

Accounting Standards Steering Committee (ASSC)

معنی Accounting Standards Steering Committee (ASSC) در دیکشنری تخصصی

Accounting Standards Steering Committee (ASSC)
[حسابداری] کمیته راهبری استانداردهای حسابداری

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Accounting Standards Steering Committee (ASSC) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )