برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

Accost •Accoast

معنی Accost •Accoast در دیکشنری تخصصی

Accost •Accoast
[آب و خاک] خطوط کناره

Accost •Accoast را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Accost •Accoast مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )