برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

Accident

/ˈæksədənt/ /ˈæksɪdənt/

معنی: تصادف، حادثه، پیش امد، سانحه، اتفاق، واقعه ناگوار، پا، تصادف اتومبیل، مصیبت ناگهانی، صفت، صرف، عارضه، شیی ء
معانی دیگر: رخداد، واقعه ی ناگوار، قضا، عرض، فرعی، غیر اساسی، ناهمواری یا ناهنجاری سطح چیزی (مثلا سطح ماه)، طب علامت بد مر­، صفت عرضی arazy، در نشان خانوادگی علامت سلاح، عارضه صرفی، اتفاقی، تصادفی، ضمنی، عارضه در فلسفه

بررسی کلمه Accident

اسم ( noun )
(1) تعریف: unknown or unplanned causes of events; chance.
مترادف: chance, fortuity, happenstance, luck
متضاد: intent, plan
مشابه: fate, fluke, fortune, hap, haphazard, hazard, serendipity

- We met each other by accident, not by design.
[ترجمه خودم] ما یکدیگر را تصادفی ملاقات کردیم نه با طرح
|
[ترجمه 🤟🏻] ما همیدگه رو بدون برنامه ریزی و تصادفی ملاقات کردیم
|
[ترجمه 🙂] ما به طور تصادفی با هم ملاقات کردیم، نه با طراحی|
[ترجمه ترگمان] ما یکدیگر را تصادفی ملاقات کردیم، نه با طرح
[ترجمه گوگل] ما با تصادف، نه با طراحی، یکدیگر را ملاقات کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Accident در جمله های نمونه

1. accident insurance
بیمه‌ی حوادث،بیمه‌ی سوانح

2. accident insurance
بیمه‌ی حوادث

3. her accident and a consequential loss of eyesight
تصادف او و از دست دادن بینائیش در نتیجه‌ی آن

4. that accident happened when i was on duty
آن تصادف هنگامی که من سر کار بودم روی داد.

5. that accident impaired his hearing
آن تصادف به شنوایی او آسیب رساند.

6. the accident happened in this place
تصادف در اینجا اتفاق افتاد.

7. the accident reduced the car to squash
تصادف ماشین را خرد و خمیر کرد.

8. the accident was caused by the driver's negligence
تصادف به خاطر بی‌دقتی راننده بود.

9. car accident
تصادف اتومبیل

10. a car accident
تصادف اتومبیل

11. a car accident disabled him for life
تصادف اتومبیل او را برای تمام عمر معلول کرد.

12. a cerebral accident
عارضه‌ی مغزی

13. a freak accident
تصادف عجیب و غریب
...

مترادف Accident

تصادف (اسم)
hit , accidence , accident , chance , coincidence , incident , occasion , occurrence , accidentalism , concurrence , encounter , fortuity
حادثه (اسم)
accidence , accident , incident , event , adventure , case , phenomenon , fortuity
پیش امد (اسم)
accidence , accident , event , happening , circumstance , exigence , occurrence
سانحه (اسم)
accident , event , casualty , calamity
اتفاق (اسم)
accident , event , case , happening , occurrence , fluke , accidentalism , unison , hazard , confederation , fortuity , confederacy , federation , happenstance , joinder
واقعه ناگوار (اسم)
accident
پا (اسم)
support , strength , partner , accident , chance , happening , foot , leg , paw , bottom , ground , end , account , part , power , peg , foundation , ped , pod , playmate
تصادف اتومبیل (اسم)
accident , incident
مصیبت ناگهانی (اسم)
accident , incident
صفت (اسم)
qualification , accident , attribute , adjective , quality , epithet , determinative , schema
صرف (اسم)
sheer , accident , conjugation , expenditure , etymology
عارضه (اسم)
accident , event , phenomenon
شیی ء (اسم)
accident , object , thing

معنی عبارات مرتبط با Accident به فارسی

بیمه ی حوادث، بیمه ی سوانح
تصادفی، اتفاقی، غیر مترقبه، پیش بینی نشده، ناگهانی، شانسی، پیشامدی، فرعی، عارضی، عرضی، غیر اساسی، در معرض حادثه، مستعد تصادف، سانحه پذیر
روانشناسى : سانحه پذیرى
علوم مهندسى : علت وقوع حادثه
تصادف اتومبیل
(پزشکی) سکته ی مغزی (stroke هم می گویند)
ناشی از یک حادثه

معنی Accident در دیکشنری تخصصی

[سینما] تصادف
[عمران و معماری] برخورد - تصادم - تصادف - سانحه
[حقوق] حادثه، تصادف، اتفاق
[ریاضیات] تصادف، واقعه، حادثه، پیشامد
[عمران و معماری] منطقه برخورد - منطقه تصادف
[عمران و معماری] نقطه پرتصادف - نقطه تصادف خیز
[عمران و معماری] علت برخورد - علت تصادف - علت تصادم
[عمران و معماری] ویژگیهای تصادفات
[عمران و معماری] هزینه تصادف
[عمران و معماری] بسامد تصادفات
[ریاضیات] نرخ فراوانی تصادف
[ریاضیات] بیمه ی حوادث
[عمران و معماری] پیشگیری از تصادف
[عمران و معماری] میزان تصادف
[عمران و معماری] برخورد سربه پهلو - تصادف سربه پهلو - تصادم سر به پهلو
cause of accident ...

معنی کلمه Accident به انگلیسی

accident
• casualty, misadventure; mishap; failure, incident
• an accident is an event which happens completely by chance.
• an accident is also something unpleasant and unfortunate that happens and that often leads to injury or death.
accident curve
• number of accidents, road carnage; graph indication the number of accidents
accident fund
• amount of money set aside to cover expenses in the event of an accident
accident insurance
• insurance which pays benefits in the event of an accident (car, etc.)
accident prone
• inclined to having accidents, tending to get into mishaps
• someone who is accident-prone often has accidents.
air force accident
• unintentional damage caused to aircraft of the air force
by accident
• randomly, not on purpose, by chance
car accident
• collision of automobiles
cerebrovascular accident
• (medicine) any of several problems related to the brain and its blood vessels (such as stroke, hemorrhage, etc.), cva
faked an accident
• make it seem as though an accident occurred when it did not
fatal accident
• accident resulting in death
had an accident
• experienced an accident
hit and run accident
• automobile accident in which a driver who hits a pedestrian or other car drives off to avoid taking responsibility
nuclear accident
• release of radioactive fuel due to an explosion or m ...

Accident را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
رخ داد ناگهانی
رز
حادثه ناگهانی
تصادف
A .....B
حادثه یا اتفاق ناگواری مانند تصادف
امیرحسین
پیشامد ناگهانی
تصادف
نگین💕❤
حادثه
تصادف
F.M
تصادف یا رخداد
shiva_sisi‌
حادثه ناگوار،رخداد،پیشامد ناگهانی،حادثه،اتفاقی ناگوار،اتفاق وحشتناک،اتفاق ناگهانی یا پیش بینی نشده،واقعه ناگوار...
😍😛😍Defh
حادثه یا تصادف
سارا۸۳
وسیله،راه
Nedaw
dangerous or unpleasant happening
حادثه ی خطرناک یا ناخوشایند
..f..
dangerous or unpleasant happening
حادثه ی خطرناک یا ناخوشایند
فرزاد
حادثه یا رویداد ناخواسته و برنامه ریزی نشده ای که منجر به آسیب "شخص یا اموال" یا "هردوی" آنها بشود.
Farhad
حادثه
محمد ولی زاده
dangerous or unpleasant happening
نیلا سید
حادثه ناگهانی ناگوار و خوشایند که زیان اور است
مهیلا
تصادف ،رخداد، حادثهی ناگهانی
mahdis
حادثه
paniz
تصادف
M.T
رويداديا اتفاق ناگوار
مهران
تصادف ناگهانی
حادثه غیر منتظره
رها
.dangerous or unpleasant happening
tinabailari
تصادف 💢
he will have an accident if he goes on driving like that
اون تصادف خواهد کرد اگر به این گونه رانندگی کردن ادامه دهد
MOEIN
dangerous or unpleasant happening
ETS
حادثه، تصادف، اتفاق ناگوار، رخداد، پیشامد ناگهانی
Helia
تصادف حادثه ی ناگوار
نازنین
اتفاق . تصادف ....
امیرقاسم قندی
اتفاق، تصادف
Mary
عرض (در فلسفه)
N....A
حادثه ،تصادف
H.j
حادثه،رخداد
امیرحسین
در فلسفه: عَرَض، صفت عَرَضی
حاجی
تصادف،اتفاق رویداد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی accident

کلمه : accident
املای فارسی : اککیدنت
اشتباه تایپی : شززهیثدف
عکس accident : در گوگل

آیا معنی Accident مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )